Edit Access

แก้ไขสิทธิการเข้าถึง Database Schema ของ Database User

แก้ไขสิทธิการเข้าถึง Database Schema ของ Database User โดย Database User ที่ใช้ Username เดียวกัน แต่กำหนด Allowed Host ต่างกัน จะต้องจัดการสิทธิการเข้าถึง Database Schema แยกจากกัน

Instructions

1. เข้าสู่หน้า Database Instances

เลือกรายการ “Database Instances” ที่ Sidebar จากเมนู SQL Database

เข้าสู่หน้า Database Instances

2. เข้า tab Access Management

เข้าไปที่หน้า Database Instance Detail ของ Database Instance ที่ต้องการทำคำสั่ง แล้วกดที่ tab Access Management ระบบจะแสดงรายการ Database User

เข้า tab Access Management

3. เลือกคำสั่ง Edit Access

เลือกคำสั่ง Edit Access ได้จากภายใต้ปุ่ม “MORE” ของ Database User ที่ต้องการทำคำสั่ง

เลือกคำสั่ง Edit Access

4. แก้ไข Database Schema ที่เข้าถึงได้ตามต้องการ

หลังเลือกคำสั่ง Edit Access ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึง Database Schema ของ Database User หลังจากนั้นกดปุ่ม “EDIT” เพื่อทำการ Edit Access

แก้ไข Database Schema ที่เข้าถึงได้ตามต้องการ

5. Database Schema ที่เข้าถึงได้จะเปลี่ยนแปลงไป

หลังจากทำคำสั่งสำเร็จ ระบบจะทำการ Edit Access ของ Database User หลังจากนั้นหากการแก้ไขถูกต้อง แสดงว่าคำสั่งสำเร็จ

หลัง Edit Access สำเร็จ

Last updated