Edit Allowed CIDR

แก้ไข CIDR สำหรับการเข้าถึง Database Instance

แก้ไข CIDR สำหรับการเข้าถึง Database Instance โดยสามารถกำหนดได้สูงสุด 10 CIDR

Instructions

1. เข้าสู่หน้า Database Instances

เลือกรายการ “Database Instances” ที่ Sidebar จากเมนู SQL Database

2. เลือกคำสั่ง Edit Allowed CIDR

เข้าไปที่หน้า Database Instance Detail ของ Database Instance ที่ต้องการทำคำสั่ง เลือกคำสั่ง Edit Allowed CIDR ได้จากภายใต้ปุ่ม “Action” ที่การ์ด Network

3. แก้ไข CIDR ตามที่ต้องการ

หลังเลือกคำสั่ง Edit Allowed CIDR ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้แก้ไข CIDR สำหรับการเข้าถึง Database Instance หลังจากนั้นกดปุ่ม “EDIT” เพื่อทำการ Edit Allowed CIDR

4. Allowed CIDR จะเปลี่ยนแปลงไป หลังจากทำคำสั่งสำเร็จ

ระบบจะทำการ Edit Allowed CIDR หาก Allowed CIDR ที่แสดงเปลี่ยนไปตามที่ได้แก้ไข แสดงว่าคำสั่งสำเร็จ

Last updated